Phường 4

ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
1228 Cách Mạng Tháng Tám, P.4 NT Đức Minh 0987198024
1216 Cách Mạng Tháng Tám, P.4 NT Trung Việt 0933856863

Phường 13

ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
50/4 Nhất Chi Mai, P.13 NT Chi Bảo 0908978170

Phường 14

ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
58 Nguyễn Hồng Đào, P.14 NT Minh Duy 0963953670

Phường 15

ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
19/5 Nguyễn Phúc Chu, P.15 NT Toàn Tâm 0975997910
28B Phan Huy Ích, P.15 NT Phước An 0932027711

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *