Quận 11

Phường 12

ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
163 Lãnh Binh Thăng, Phường 12, Quận 11, TP.HCM Nhà thuốc Anh Vũ 0937989496

 

Phường 14

ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Số 26 Ông Ích Khiêm, Phường 14, Quận 11, TP.HCM Nhà thuốc Nhơn Chúng Đường 02838658413
Số 14 Ông Ích Khiêm, Phường 14, Quận 11, TP.HCM Nhà thuốc số 1 02838650988

 

Phường 15

ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Số 92 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 15, Quận 11, TP.HCM Nhà thuốc Việt Đức 0944162569

 

 

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.