Phường 3

ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
131 Nguyễn Kiệm, P.03 NT Kim Anh 2 0989851689

Phường 6

ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
120 Lê Đức Thọ, P.6 NT Center 2 02866585452
550 Nguyễn Oanh, P.6 NT An Lộc 0908494468

Phường 7

ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
24 Nguyễn Du, P.7 NT Kim Phúc 0934.081.926

Phường 8

ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
790 Quang Trung, P.8 NT Hường 0987151404

Phường 10

ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
189 Nguyễn Oanh, P.10 NT Trung Nguyên 3 0974713131

Phường 13

ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
1050 Lê Đức Thọ, P.13 NT Xóm Mới 2 0937.914.024

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *