Đà Nẵng

Quận Hải Châu

Địa chỉ Tên nhà thuốc Điện thoại
142 Hải Phòng Nhà thuốc Daphaco 35 0905221475/0974883629
122 Ông Ích Khiêm Nhà thuốc  Daphaco 54 0903591300
18 Đinh Tiên Hoàng Nhà thuốc  Daphaco 44 0905 962 777
26 Lê Duẩn Nhà thuốc  Daphaco 01 0905 688 598
Số 02 Phan Đình Phùng Nhà thuốc  Dapharco 22A 0905020752
95 Quang Trung Nhà thuốc 95 Quang Trung 098 236 0659
70 Hải Phòng Nhà thuốc  Vũ My 0907 799 773
42 Quang Trung Nhà thuốc  An Khương 3 0905 041 205
21 Cao Thắng Nhà thuốc  Hồng An 0931 945 188
40 Ông Ích Khiêm Nhà thuốc  Daphaco 38 0236 389 682
52 Quang Trung Nhà thuốc  Anh Đức 0988 889 316
165 Hải Phòng Nhà thuốc  Huy Hoàng 02 0236 3898 414
07 b Phan Đình Phùng Nhà thuốc  Gia Đình Việt 0905 096 556
49 Cao Thắng Nhà thuốc  Gia Đình 0906 406 024
200 Quang Trung Nhà thuốc Daphaco 176 0982 049 089

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.