TP. Bạc Liêu

ĐỊA CHỈ  TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
113 Hoàng Văn Thụ, Phường 3 Dưỡng Ngươn Đường 0989117772
41 Phan Ngọc Hiển, Phường 3 Quang Thọ Đường 0909468011
40 Hoàng Văn Thụ, Phường 3 Vệ Ngươn Đường 0914497045

Huyện Giá Rai

ĐỊA CHỈ  TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
69 Quốc Lộ 1A, TT Hộ Phòng Tân Tế Nhơn 0918308844

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *